Fondsenware is voorzien van een logboek, een verzameling van documenten, e-mails, acties, gespreknotities en afspraken waarmee het dossier wordt aangevuld. Zie het als een dossiermap van een project, maar dan slimmer. Elk item in het logboek kunt u koppelen aan een project, relatie, medewerker en voorzien van een status en datum-invoer en -uitvoer.

Het logboek zorgt ervoor dat u altijd inzicht heeft in de geplande taken: per project of per medewerker.

  • Documenten die dienen als bijlage bij een aanvraag.
  • Lossen documenten die de administratie toevoegt aan het dossier.
  • Uit uitgaande en binnenkomende e-mails vindt u terug in het logboek. Standaard e-mailteksten helpen u bij het opstellen van de uitgaande e-mails. Het zijn sjablonen die automatisch gevuld worden met velden uit de database.
  • Voer de gespreknotities in zodat uit duidelijk is wat is afgesproken met de aanvrager of andere stakeholders.
  • Voor de acties in om belangrijke taken niet uit het oog te verliezen.

Standaard data komen terug in de kalender van het Fondsenware. Denkt u hierbij aan de start- en einddatum van het project.