Fondsenware kent vele modules waarmee u goed kunt bepalen hoe u wilt werken. Hieronder staat korte beschrijving van alle modules die wij kunnen leveren. Wilt u meer informatie, neem dat gerust contact met op.

Budget

Om goed inzicht te krijgen in de financiële stromen zijn de budgetten van groot belang. Elk project wordt bekostigd uit één of meerdere budgetten. Per jaar houdt u dat goed bij wat uw fonds kan uitgeven en wat er al uitgegeven is. Hiervoor zijn verschillende grafieken beschikbaar.

Fonds op naam

Voort u niet alleen uw eigen administratie, maak ook die voor de geheel ander fonds. Met de module Fonds op naam kunt u dit voor elkaar krijgen tegen gereduceerde tarieven. De toekenningen worden per Fonds op naam geregistreerd. Deze splitsing komt dan ook terug bij betalingen, rapporten en budgetten.

Advies

Veel fondsen vragen een adviseur het project te beoordelen voordat het bestuur een beslissing neemt. Door gebruik te maken van een (gestandaardiseerd) adviesformulier komt er een betere structuur in de adviezen en zijn deze gemakkelijk te begrijpen. Met de adviesmodule krijgen de adviseurs een eigen overzichtsscherm met daarop aangegeven welke projecten al voorzien zijn van een advies, en welke nog open staan. Bij de beoordeling door bestuur komt dit advies duidelijk naar voren.

Download vergaderstukken

Eerlijk gezegd een enigszins verouderde manier van werken en niet nodig in Fondsenware aangezien alle documenten digitaal worden aangeboden aan het bestuur. Is men echter gewend om alle stukken geprint te krijgen, is het mogelijk om met de download vergaderstukken alle documenten te downloaden en deze vervolgens in één keer te printen.

Project statusbericht

Bij langlopende project is het van belang de voortgang van het project te volgen. De aanvrager stuurt u dan waarschijnlijk op afgesproken tijden een voortgangsrapportgage. In een apart tabblad onder het projectdetailscherm kunnen deze rapportages worden bijgehouden. In de rapportagemodule kunt u vervolgens een rapportage maken van alle projecten voor de gekozen periode. Op deze manier is de verslaglegging van de langlopende projecten sterk vereenvoudigd.

Evaluatie

Na afloop van het project wordt de aanvrager gevraagd een evaluatieformulier in te vullen en bijbehorende documenten en foto’s mee te sturen. Vaak is dit formulier een vereiste om de laatste betaling over te maken. Het evaluatieformulier staat in dezelfde omgeving als het aanvraagformulier: het dashboard van de aanvrager.
In de kalender staat de einddatum van het project, zodat de kantoormedewerker een herinnering kan sturen naar de aanvrager om het evaluatieformulier in te vullen.

Mailclient

De mailclient biedt u de mogelijkheid om e-mails direct op te slaan in het logboek, gekoppeld aan het juiste project en relatie. Werkt u met Outlook, kunt u ook gebruik maken van de Outlook Add-in. Deze is echter alleen beschikbaar voor Windows. De mailclient is volledige geïntegreerd in de web-omgeving en is dus ook beschikbaar op IOS en Linux platform.